image
image
image
image
image


ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND

-de første 17 år

Andelsboligforeningen blev stiftet ved stiftende generalforsamling i Jørlunde forsamlingshus, Bygaden 28 i Jørlunde den 26.oktober 1987. På dette tidspunkt var der kun tegninger og idegrundlag til rådighed for forsamlingen.

Bygherren, direktør Gerner Jensen fra GEWI finans bød velkommen.

Udover kommende bolighavere var følgende til stede:

El-Installatør Wily Brasen. GEWI finans
Stats aut .ejendomsmægler Niels H.Petersen
Advokat Niels M. Andersen
Asger Sørensen fra Andelsbanken
m.flere.

Gerner Nielsen bød velkommen og forsamlingen valgte advokat Niels M Andersen som dirigent.

Efter de formelle ting var blevet overstået, og en del spørgsmål afklaret, valgte man bestyrelse ,administrator og revisor.

Som formand blev valgt major Torben Elk, der dog var i USA på tidspunktet men havde forlods accepteret.

Som administrator blev valgt Advokat Jens Chr. Børresen, Frederiksund, og som revisor valgtes Revision Danmark.

Umidelbart herefter påbegyndtes byggeriet. Det var delvis vinterbyggeri , men blev gennemført inderfor
den beregnede periode.

Som alt andet byggeri var der fejl, og bygherrerne var meget vrede over vore udfærdigede mangellister der var på flere hundrede punkter , men alt blev trods alt udført som vi forlangte.

I tiden herefter var der en del problemer ,såvel med ekstraregningen og finansiering, men foreningen stod fast på sine synspunkter selvom vi blev truet med retssag – og den i øvrigt blev berammet – og aflyst dagen før det første retsmøde.

Ved førstkommende ordinære generalforsamling opsagde foreningen aftalen med både administrator og revisor . Administrator idet vi mente at kunne udføre arbejdet billigere selv og revision Danmark p.g.a. sjuskede regnskaber.
Vi besluttede at gå over til selvadministration , og i de første ca 10 år påtog direktør Ejvind Olesen sig denne funktion, ved Olesens død overtog foreningens formand Torben Elk , sig denne funktion også i en periode, men ønskede at der blev valgt en formand, så der var mindst 2 der kendte foreningens forretningsgange.

Revision Danmark blev afløst af revisor Rita Larsen, der fortsat r foreningen revisor.

Der er blevet udført meget arbejde i foreningen gennem tiden, lad mig nævne cykelskuret ,indretningen af fælleshuset, bygning af carportene, diverse beplantning, flagstang osv osv.

Foreningen har været kendetegnet ved en god og fornuftig økonomi , og vore boligydelser er blandt de laveste i området. Naturligvis betyder 17 år mange udskiftninger, men typisk for foreningen er nok vores sammenhold i hvilket nye beboere hurtigt finder sig til rette i.

Boligforeningen kan også glæde sig over et særdeles udmærket samarbejdsforhold med Ølstykke kommunes forvaltninger.

Torben Elk.


Kontakt os

Top of Page
image
image
image