image
image
image
image
image

Ordensregeler for Fælleshuset

Fælleshuset er beboernes fælleseje og benyttes til vore fælles sammenkomster, så som generalforsamlingog julesammenkomst.

Fælleshuset udlejes til festlige lejligheder til beboerne i andelsboligforeningen. Nøglen til fælleshuset kan, som regel, afhentes én dag før udlejningsdatoen, men der kan forekomme undtagelser, hvis to fester ligger tæt op ad hinanden.

Lukketiden er kl. 02.00 på lørdage – vinduer og døre skal under alle omstændigheder lukkes, og musikken skal dæmpes kl. 24.00. På alle andre dage er lukketiden kl. 24.00. Eventuelle udendørsaktiviteter må ikke være støjende og belastende for beboerne.

Ved aflevering af fælleshuset skal service og ovn være rengjort, opvaskemaskinen tømt for service, affaldsposer tømt, border og stole stablet i bryggerset, lokalerne rengjorte og gulvene vasket. Hvis lokalerne ikke er rengjorte koster det ekstra kr. 500,- i rengøringsgebyr.

Betaling af udlejningsgebyr sker ved aflevering af nøglen og hvis service er slået i stykker, betales 20,00 Kr. pr. stk. i erstatning (p.t. er lejen 300,- kr.).

Ordensreglement for Fælleshuset - (kan hentes som en PDF her)

 1. UDLÅN FORETAGES AF EN AF BESTYRELSEN UDPEGET PERSON, DER SAMTIDIGT FØRER TILSYN MED LOKALER OG INVENTAR.

 2. PRIS FOR UDLÅN OG DEPOSITUM FASTSÆTTES AF BESTYRELSEN (pt. kr. 300,-).

 3. NØGLE TIL LOKALERNE FÅS HOS UDLÅNER.

 4. LEJEPERIODE AFTALES MED UDLEJER - NØGLE KAN NORMALT HENTES DAGEN FØR UDLEJNING OG SKAL AFLEVERES DAGEN EFTER, ELLER EFTER AFTALE.

 5. SKADER OG MANGLER OPGØRES EFTER UDLEJNING OG ERSTATNING LÆGGES TIL LEJEN.

 6. DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HÆNGES EFFEKTER OP PÅ VÆGGE, LIGESOM DER IKKE MÅ GRIBES IND I DE ELEKTRISKE INSTALLATIONER.

 7. LEVENDE MUSIK MÅ IKKE FORKOMME (SØLV- OG GULDBRYLLUPS MORGENMUSIK UNDTAGET).

 8. TOBAKSRYGNING ER IKKE TILLADT I FÆLLESHUSETS LOKALER.

 9. FÆLLESHUSETS INVENTAR MÅ IKKE FJERNES FRA ANDELSBOLIGFORENINGENS OMRÅDE.

 10. RENGØRING SKAL FOREGÅ DAGEN EFTER BENYTTELSE AF FÆLLESHUSET – OG IKKE OM NATTEN LIGE EFTER FESTEN.

 11. I ALLE TVIVLSSPØRGSMÅL ER BESTYRELSENS AFGØRELSE IN-APPELLABEL.

 12. I FÆLLESHUSET ER DER INVENTAR OG SERVICE TIL 35 PERSONER (LISTE INDEHOLDENDE OVENNÆVNTE REGLER OG INVENTAR ER OPSAT I KØKKENET).

 13. PARKERING MÅ IKKE FINDE STED PA DE PRIVATE PARKERINGS­PLADSER, DER HENVISES TIL OFFENTLIGT OMRÅDE PA KØBENHAVNSVEJ.

Fælleshuset består af følgende:
 • Entre med knager til overtøj
 • Toilet
 • Bryggers til opbevaring af borde og stole
 • 10 sammenklappelige borde
 • <40 stole
 • Sal
 • Musikanlæg med kassetteafspiller og 2 højttalere
 • Køkken
 • Komfur med ovn
 • Opvaskemaskine
 • Køleskab
 • Kummefryser
 • 2 kaffemaskiner
 • Gryder, køkkenredskaber, fade
 • Service til ca. 40 personer.

Nuværende administration af udlejning er hos:

Ole Garder, Hampelandvej 30, Tlf. 47 10 06 03

Top of Page
image
image
image